De mens is erg trots op zijn biologische materialen en eco-vriendelijke gebouwen. Maar we zijn niet de enige soort die over de technische vaardigheden beschikt om op een groene manier te ontwerpen. Volgens een nieuw verslag van de Universiteit van Manchester heeft de orang-oetan, die genetisch het dichtst bij de mens staat, technische kennis geëvolueerd die ze in staat stelt nesten te bouwen in boomtoppen.

Orang-oetanHet project wordt geleid door Dr. Roland Ennos en uitgevoerd door PhD-student Adam van Casteren, beiden verbonden aan de Universiteit van Manchester. Ze onderzochten een jaar lang hoe orang-oetangs zorgvuldig twijgjes, takken en bladeren selecteren om iedere nacht hun nest te bouwen. De apen gebruiken hiervoor vaardigheden die overeenkomen met die van technische studenten. Tot nu toe wisten we weinig van het mechanische ontwerp en de materiele eigenschappen van de nesten. De onderzoekers ontdekten dat de orang-oetangs speciale takken selecteren voor de verschillende delen van het nest. Ook breken de apen ze op verschillende manieren, afhankelijk van het gebruik.

Dr. Ennos vertelt dat de orang-oetans sterke, stugge boomtakken kiezen voor de constructiedelen van het nest die hun gewicht dragen. Ze zoeken zwakkere, flexibelere twijgen voor de voering van het nest. Ze kiezen de materialen voor de verschillende delen van het nest dus op basis van de diameter en stijfheid van de tak.

Verder breken ze de takken voor de structuur van het nest op een andere manier dan de twijgen voor de voering. De takken voor de structuur breken ze maar voor de helft door, waardoor de delen met elkaar verbonden blijven. Twijgen die ze gebruiken voor de voering snijden ze compleet door. Orang-oetangs gebruiken dus kennis van de verschillende manieren waarop takken kunnen breken, om een sterk en comfortabel nest te bouwen.

Volgens de auteurs van het tijdschrift ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’ beschikken orang-oetans wellicht over technische expertise, net als sommige vogels. Dr. Ennos voegt toe dat ze hebben gezien hoe orang-oetans een veilig en comfortabel nest bouwen door dikke takken half door te breken en te vlechten, en hoe ze kleinere twijgen samendraaien om een soort matras te maken. De apen hebben gaandeweg geleerd over de mechanische eigenschappen van hout en gebruiken deze kennis op een slimme manier.

Het onderzoek leert ons meer over de evolutie van intelligentie en cognitie en over de evolutie van gereedschap gebruik bij de eerste mens. Het bewijst dat de ontwikkeling van al deze eigenschappen is begonnen bij apen, omdat ze behoefte hadden om niet alleen hun sociale omgeving, maar ook hun mechanische omgeving te begrijpen.

Bron ©PiepVandaag Isabelle Oostendorp