Een tunnel speciaal voor amfibieën. Dat is niet nieuw in Nederland. Maar wel een tunnel die dwars door een dijk loopt. In de Ooipolder vlakbij Nijmegen is de eerste amfibieëntunnel in een dijk een feit en dat is een primeur voor ons land.

Kamsalamander - Amfibieëntunnel in dijk primeur in Nederland
Kamsalamander | Foto: By Rainer Theuer. [Public domain], via Wikimedia Commons

 “Het was een doorn in ons oog dat er zoveel kamsalamanders, padden en kikkers werden doodgereden” aldus boswachter Gerrit van Scherrenburg van Staatsbosbeheer. “Door een constructieve samenwerking met Ravon, waterschap Rivierenland, en gemeente Ubbergen hebben we het voor elkaar gekregen: een tunnel in een dijk! Ik ben er trots op.”

Door het speciale ontwerp kan de tunnel na de trek van de kikkers, padden en salamanders weer afgesloten worden. Langs de dijk staat een scherm om de dieren de verschillende tunnels in te begeleiden.  Mooie bijkomstigheid is dat je op het scherm kunt zitten en zo uit kunt kijken over het prachtige rivierengebied.

Bron: Staatsbosbeheer ©PiepVandaag.nl