De Amerikaanse zeearend is één van de meer herkenbare vogels met de witte kop en staart en de helder gele snavel en klauwen van de volwassen dieren. Het is de nationale vogel van de Verenigde Staten en komt voor in Canada, de VS en Noord-Mexico. Het dieet bestaat voornamelijk uit vis, maar ze zijn opportunistisch genoeg om ook vogels en zoogdieren te vangen. Er zijn twee ondersoorten; In de foto’s zie je de iets grotere noordelijke variant gefotografeerd in de staat Washington.

Amerikaanse zeearend
Amerikaanse zeearend | Foto: Erwin Vermeulen

Voor de komst van de Europeanen waren er waarschijnlijk een half miljoen Amerikaanse Zeearenden, maar in de jaren 50 van de 20e eeuw waren er buiten Alaska nog slechts zo’n 400 broedparen in de VS over.

Kolonisten vernietigden hun leefgebied en visten naar en jaagden op het zelfde voedsel. De arenden werden eind 19e en begin 20e eeuw massaal afgeschoten door boeren vanwege het bijgeloof dat ze lammeren en zelfs jonge kinderen zouden roven en door zalmvissers in Alaska die de arenden als een bedreiging voor de visstand zagen.

In 1940 kwam er bescherming in de vorm van de “Bald Eagle Act”en herstelden de populaties zich, maar vrijwel tegelijkertijd was er de opkomst van het landbouwgif DDT en andere pesticiden.

Voor de volwassen arenden aan de top van de voedselketen waarin het gif zich ophoopte, was het vaak niet direct dodelijk, maar het maakte de dieren steriel en zorgde voor eieren met een te dunne schaal.

Daarnaast waren er elektrocutie door hoogspanningskabels, lood- en kwikvergiftiging en olievervuiling naast een alsmaar kleiner wordend leefgebied.

In 1967 werd de Amerikaanse zeearend tot bedreigde diersoort uitgeroepen en in 1972 werd DDT verboden in de VS en in 1989 in Canada.

Amerikaanse zeearend
Amerikaanse zeearend | Foto: Erwin Vermeulen

De arend herstelde zich en er zijn er nu weer 70 tot 100.000.

De Amerikaanse zeearend speelt een rol in de culturen van vele Amerikaanse stammen. Arenden worden gezien als spirituele boodschappers tussen de goden en mensen, als een symbool van vruchtbaarheid of vrede, als een heilige vogel…

…Maar niet zo heilig dat ze niet gedood kunnen worden om veren, klauwen en beenderen te gebruiken in rituelen.

In 2007 werd de Amerikaanse zeearend van de lijst met bedreigde dieren gehaald, maar ze wordt nog steeds beschermd onder andere wetgeving.

Maart vorig jaar echter gaf de Amerikaanse overheid een stam in Wyoming toestemming om twee Amerikaanse zeearenden te doden (of te vangen en weer los te laten) met als excuus de vrijheid in het beoefenen van religie.

Vele andere stammen uiten hun religie zonder het doden van dieren, daarnaast kunnen stammen toestemming krijgen om dieren, bijvoorbeeld gerehabiliteerde verkeersslachtoffers, in gevangenschap te houden en stelt de federale overheid de karkassen van dieren die omgekomen zijn door met name hoogspanningskabels beschikbaar.

In principe is het onderwerp niet heel anders dan de discussie over ritueel slachten in Nederland: religieuze vrijheden horen daar te eindigen waar anderen, mensen of dieren,  er onder lijden.

In de VS worden de arenden uiteindelijk het slachtoffer van misplaatste politieke correctheid voortvloeiend uit het immense blanke schuldgevoel over de misdaden begaan tegen de stammen in het verleden.

Amerikaanse zeearend
Amerikaanse zeearend | Foto: Erwin Vermeulen

Erwin Vermeulen is hoofdwerktuigkundige op een schip, fotograaf, vrijwilliger bij Sea Shepherd en woont samen met zijn vriendin Susan, een dove kat, een eenogige kat, een kat met één nier en een dove en blinde hond.

©PiepVandaag.nl