De vergassing van de ganzen rond Schiphol is nog in volle gang en vanaf nu is ook het massaal afschieten van de dieren weer begonnen. Ze zouden een gevaar vormen voor de luchtveiligheid en schadelijk zijn voor de landbouw. Een half miljoen dieren is hun leven niet meer zeker.

Kolgans - afschot ganzen
Voor de kolgans moet slagpenrui nog beginnen | Foto: Wikimedia Commons

De komende vijf jaar moeten er volgens Alterra Wageningen 380.000 ganzen worden afgeschoten. De populatie zal worden teruggebracht tot 100.000 dieren. Naast afschot adviseert Alterra ook het vernietigen van 124.000 eieren.

De ganzen zouden schade toebrengen aan landbouwgronden en gewassen. Staatsbosbeheer, LTO Nederland en zelfs de Vogelbescherming steunen de voorgenomen slacht onder de ganzen. Ondertussen gaat ook het vergassen van de dieren in een straal van 20 kilometer rondom Schiphol gewoon door.

Het ruiseizoen is nog maar halverwege. Alle grauwe ganzen en grote Canadese ganzen kunnen inmiddels wel weer vliegen, maar brandganzen, kleine Canadese ganzen, kolganzen en andere van oorsprong subarctische soorten beginnen nog maar net met de slagpenrui.

Bron: RTL Nieuws ©PiepVandaag