Search Results for "flora en fauna"

Obama
Buitenland, Kort, Nieuws

Obama wil flora en fauna Alaska beschermen 

De regering Obama wil een groot deel van de Arctic National Wildlife Refuge (ANWR) in Alaska tot ‘wildernis’ uitroepen. Natuurgebieden met de status wildernis genieten in Amerika de hoogste bescherming. Miljoenen hectare natuur zullen dankzij deze beslissing veiliggesteld worden door het uitbannen van  menselijke activiteiten. Het besluit…

Ganzen
Binnenland, Kort, Nieuws

Ganzenvergassing is in strijd met Flora- en Faunawet 

Volgens de Dierenbescherming houden natuurorganisaties als de Vogelbescherming, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer zich bij de bestrijding van de zogenaamde ganzenoverlast niet aan de Flora- en Faunawet. Daarin staat namelijk dat dieren alleen gedood mogen worden als alternatieven niet werken. Natuurorganisaties noemen in een nieuwe handleiding echter…

Nijlpaarden op lijst van meest bedreigde dieren
Buitenland, Kort, Nieuws

Nijlpaarden op lijst van meest bedreigde dieren 

Door stroperij en klimaatverandering is de nijlpaardpopulatie hard getroffen. Men overweegt nu het nijlpaard toe te voegen aan de meest bedreigde dierenlijst, zodat er een algeheel verbod komt op handel in lichaamsdelen van het dier. Volgens de International Union for Conservation of Nature (IUCN) zijn…