Search Results for "dioxine"

nest met eieren
Binnenland, Kort, Nieuws

Hoge dioxineconcentraties en sterfte van embryo’s in eieren van Nederlandse zangvogels 

Uit een nieuw onderzoek van Stichting Bargerveen blijkt dat de eieren van graspiers entapuiten hoge dioxinewaarden bevatten. Mogelijk veroorzaken deze gifstoffen de vastgestelde embryonale afwijkingen, maar daar is nog verder onderzoek voor nodig.  Het onderzoek heeft zich toegespitst op twee Nederlandse natuurgebieden; het Noord-Hollands Duinreservaat en het Aekingerzand,…

gelovigen
Buitenland, Nieuws

‘Gelovigen moeten dierenwelzijn respecteren’ 

In zijn beroepsleven werkte dr. Hans-Heinrich Fiedler (73) als patholoog voor het Duitse Veterinaire Instituut in Oldenburg. Daarbij moest hij door sectie de vroegtijdige doodsoorzaak vaststellen van boerderijdieren en onderzoeken of er sprake was van BSE (gekke koeienziekte), vogelgriep of dat er dioxine in het vlees zat….

tapuit dioxines
Binnenland, Kort, Nieuws

Bescherming tapuit noodzaak 

Begin jaren ’70 broedden nog 2.000-3.000 paar tapuiten in Nederland. Nu is de tapuit een sterk bedreigde Rode-Lijstsoort. Hun aantal is gedaald tot 200-250 paar en het aantal broedparen is sinds 1990 met 90% afgenomen. Vogelbescherming Nederland organiseerde onlangs Themadag Tapuit, waarbij beheerders en onderzoekers…

Deepwater Horizon
Opinie

Opinie: Deepwater Horizon 

Deepwater Horizon – een puist op een ziek lichaam De wrakstukken van Deepwater Horizon liggen inmiddels ruim twee en een half jaar diep op de bodem van de zee en het menselijke en ecologische drama dat zich daar vervulde op 20 april 2010 is in de…