Search Results for "broeden"

kuifleeuwerik
Buitenland, Kort, Nieuws

Broedende kuifleeuweriken in Vlaanderen 

Voor het eerst in twintig jaar broedde een paartje kuifleeuweriken op een bouwterrein in het West-Vlaamse Kuurne. Een bijzonderheid. Vóór de jaren ’80 kwam deze leeuweriksoort veelvuldig voor in Nederland en België, maar daarna is het aantal kuifleeuweriken achteruitgegaan, voornamelijk door aanleg van wegen, veranderde…

rode wouwen
Binnenland, Kort, Nieuws

Meer broedende rode wouwen in Nederland 

Bij onze oosterbuur broedt de rode wouw in flinke aantallen. Toch wilde het in Nederland nog niet echt vlotten. Tot vorig jaar. In 2015 broedden liefst acht paartjes binnen onze landsgrenzen. Een mooi resultaat voor deze roofvogelsoort, aldus het laatste Sovon-nieuws. De vele vogelaars in…

broeden
Binnenland, Kort, Nieuws

Spreeuwen broeden eerder door zachte winter 

Door de zachte winter en het relatief warme begin van 2015 zullen spreeuwen waarschijnlijk vroeg beginnen met broeden. Vorig jaar legden spreeuwen hun eieren gemiddeld 4 dagen eerder dan voorgaande jaren: ook toen hadden we een milde winter achter de rug. Sovon en Vogelbescherming Nederland…

spreeuwen
Binnenland, Kort, Nieuws

Broedende spreeuwen gevolgd met camera’s 

Bij 100 vrijwilligers worden nestkasten voor spreeuwen opgehangen door de Vogelbescherming en Sovon Vogelonderzoek. De nestkasten zijn voorzien van camera’s, waardoor het broedproces en het grootbrengen van de jongen vogels op de voet gevolgd kan worden. Het gaat niet goed met de populatie spreeuwen in…

Grote stern
Binnenland, Kort, Nieuws

Veel broedende grote sterns op Texel 

Dit jaar was een topjaar voor de grote stern op Texel. Op de schelpenstrandjes van Ottersaat en Utopia hebben ongeveer 5000 paar sterns gebroed. Het begin van het broedseizoen begon slecht voor de vogels. Veel jongen van het eerste nest haalden het niet. Waarschijnlijk door…