In Belgisch Limburg moeten volgens overheidsorganisatie, het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) dit jaar 2000 everzwijnen worden gedood. Dat is precies ook het aantal dieren dat op dit moment in de bossen in de provincie leeft.

Everzwijn - zwijnen
Everzwijn | Foto: Wikimedia Commons

Volgens het agentschap is de overlast zo groot geworden dat er drastische maatregelen moeten worden genomen zoals het inhuren van professionele jagers.

Onder het kopje ‘Wie zijn we?’ op de website is de volgende informatie te vinden over het ANB:

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), een agentschap van de Vlaamse overheid, werkt elke dag aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuurgebieden, bossen en parken.

De missie van het Agentschap voor Natuur en Bos is: ‘Meer, beter en samen.’

Het Agentschap voor Natuur en Bos werkt samen met veel verschillende partners en creëert zo een groter draagvlak voor natuur. De deur staat open voor iedereen: van een grote multinational die bomen wil planten tot een lokale jeugdbeweging die in een stukje natuur wil kamperen.

Het Agentschap voor Natuur en Bos is de grootste groenbezitter in Vlaanderen. Het beheert 42.300 hectare eigen bossen, natuurgebieden en domeinen. Aangezien het agentschap ook anderen helpt bij het beheren van hun domeinen, beheert het agentschap in totaal zo’n 75.000 hectare bos of natuurgebied.

Het Agentschap voor Natuur en Bos staat dus duidelijk met zijn twee ‘botten’ op het terrein. Die terreinkennis en ervaring vormen belangrijke pijlers om het beleid te helpen voorbereiden.

Op de site valt tevens te lezen onder het kopje jacht en wildbeheer “jagen is meer dan een sport alleen”. Het baart zorgen dat een dergelijke organisatie jacht als een sport ziet.

Afgelopen december is de provincie gestart met het proefproject ‘everzwijnbeheer’. Dit proefproject zou in nauw overleg met de betrokken doelgroepen en de jachtsector zijn.

“De resultaten zullen worden gebruikt bij de evaluatie van de jachtinstrumenten en beheerstrategieën die best worden ingezet om een efficiënte jacht en bestrijding mogelijk te maken. Indien aangewezen, zal de jachtregelgeving aangepast worden om de nieuwe beheervisie te operationaliseren”.

Dat populatiebeheer door middel van afschot een korte kortetermijnoplossing is, wordt nergens genoemd. Alternatieven om eventuele overlast te verminderen ook niet.

Waarom het compleet uitwissen van de populatie geoorloofd is, kan al helemaal nergens worden achterhaald.

Bron: HBVL.be ©PiepVandaag.nl


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.