De Unesco zal op de komende top in Rio de Janeiro voorstellen doen om de oceanen weer gezond te krijgen. Zij stelt hiertoe 10 doelstellingen voor en PiepVandaag.nl behandelt elke dag één doelstelling.

Vandaag de negende doelstelling:

Vergroot de samenwerking, de samenhang en de effectiviteit van UN-Oceans.

Verenigde Naties
Verenigde Naties ©Reuters

In 2003 heeft een commissie van de VN UN-Oceans opgericht om een effectief, transparent en regelmatig terugkerend overleg over oceaan- en kustvraagstukken tot stand te brengen tussen diverse VN-organen. Bovendien was het de bedoeling om input te leveren voor het jaarlijkse rapport van de Secretaris-Generaal over de oceanen en de wetgeving van de zeeën. UN-Oceans is een flexibel netwerk, dat gezamenlijke activititeiten coördineert en evalueert. Gezien het ingewikkelde, multidisciplinaire en multinationale karakter van zaken die op de oceanen betrekking hebben, is er behoefte aan een sterkere en meer zichtbare manier van coördinatie tussen diverse onderdelen van de VN.

Dat men er niet voldoende in slaagt om milieudegradatie een halt toe te roepen wordt zeker gedeeltelijk veroorzaakt doordat het ontwikkelen en  implementeren van maatregelen die betrekking hebben op duurzame ontwikkelingen momenteel onvoldoende zijn georganiseerd. De internationale milieuregelgeving voor de oceanen, en UN-Oceans niet uitgezonderd, moet worden versterkt door:

Hoofddoelstellingen van het voorstel:

  1. Kijk nog eens goed naar de structuur, functie en resultaten van UN-Oceans, en overweeg een versterking teneinde een effectiever en transparanter coördinatiemechanisme te krijgen voor zaken die met de oceaan en de kusten te maken hebben;
  2. Herzie en versterk de relatie tussen UNICPOLOS (United Nations Informal Consultative Process on Ocean Affairs and the Law of the Sea) en de Commissie Duurzame Ontwikkeling, zodat de oceanen regelmatig onderwerp van gesprek worden binnen deze Commissie.

Bron ©PiepVandaag Jeanco Lapierre Armande