De Unesco zal op de komende top in Rio de Janeiro voorstellen doen om de oceanen weer gezond te krijgen. Zij stelt hiertoe 10 doelstellingen voor en PiepVandaag.nl behandelt elke dag één doelstelling.

Vandaag de achtste doelstelling:

Organisaties die op regionaal niveau de oceaan beheren dienen gereorganiseerd te worden.

KustlijnHet effectief beheren van de oceaan vereist multilaterale en regionale kaders.

Er zijn momenteel zeer veel regionale organisaties die zich met de oceaan bezighouden. Een aantal van deze organisaties heeft, binnen de eigen specifieke sector, vooruitgang geboekt, maar de efficiëncy kan worden vergroot door de samenwerking met andere regionale organisaties te verbeteren. Voor organisaties die zich met ABNJ (Areas Beyond National Jurisdiction) bezighouden is dit laatste nog belangrijker. Vastgesteld dient te worden of bestaande organisaties wel toegerust zijn om de toekomstige uitdagingen aan te kunnen.

Regionale organisaties die zich met de oceaan bezig houden moeten deze gebieden goed kunnen managen en richtlijnen kunnen geven voor het coördineren en implementeren van international verplichtingen. Regionaal beheer van de oceaan moet dringend gereorganiseerd worden teneinde te waarborgen dat de bestaande organisaties hun nieuwe uitdagingen aankunnen, of dat nieuwe organisaties ontstaan die mandaat, operationele capaciteit en flexibiliteit hebben om veranderingen door te voeren.

Hoofddoelstellingen van het voorstel:

  1. Verbeter de coördinatie en samenwerking tussen de verschillende organisaties die zich met de oceaan bezighouden en versterk de individuele;
  2. Regionale organisaties met een sectormandaat moeten de samenwerking met andere versterken, zodat een brede visie op ecosystemen ontstaat.

Bron ©PiepVandaag Jeanco Lapierre Armande